Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła rok B

14-06-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.06.16

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej liturgii usłyszymy o królestwie Bożym podobnym

do ziarna, które zasiane w glębe wyrasta i przynosi wielki plon.

Ziarno słowa Bożego jest darem danym dla naszego wzrostu.

Przyjmijmy ten dar z otwartym sercem i pełni wdzięczności

włączmy się w przeżywanie liturgii.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykla Rok B

07-06-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.06.09

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa

14 64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej liturgii Zbawiciel zapewnia nas, że Jego najbliższą

rodziną są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Otwórzmy się podczas

tej Eucharystii na skierowane do nas słowo, przez które Bóg

prowadzi nas bezpieczną drogą swoich świętych przykazań.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

31-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                          Stobno 2024.06.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

Bóg dał przykazanie,, Dzień święty święcić” nie po to, żeby

utrudniać życie,ale żeby je uświęcić. Oderwanie się od

codziennych zajęć jest darem dla każdego, danym dla zadbania

o relacje z Bogiem i bliżnimi.Wdzięczni za ten dar zwróćmy się

do Boga, który w tej Eucharystii chce nas czynić podobnymi do

Jezusa Chrystusa.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ŚwiĘtej rok B

24-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2024.05.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej

Nad każdym z nas wezwano Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdy

spłyneła na nas woda chrztu. Niemal każdą modlitwę zaczynamy

od wezwania Trójcy Świętej i wielu wierzących w imię Ojca i Syna

i Ducha Świętego rozpoczyna codzienną aktywność. Przed chwilą

także, kreśląc na sobie znak krzyża, wypowiedzieliśmy imiona

trzech Osób Boskich Ten gest i te słiowa niech nam towarzyszą

zawsze, przypominając , że naszym pierwszym powołaniem jest

miłość na wzór relacji, jakie panują między Osobami Trójcy.

Otwórzmy się na dar Bożej miłości, jaki płynie na nas z tej

Eucharystii


więcej

Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok C

17-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.05.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa

14 64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika, byli odmienieni. Zadziwili

obserwatorów odwagą i wymową zrozumiałą dla każdego.

To dzieło Ducha Świętego. On Trzecia Osoba Trójcy Świętej,

działa dziś z taką samą mocą jak wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy.

Podczas tej Eucharystii otwórzmy się na tę moc: pozwólmy Mu

odmienić nasz sposób myślenia, widzenia Boga, świata i siebie.

Niech zrodzą się w bnas Jego owoce: milość, radość, pokój,

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodnośc,

opanowanie.


więcej