2 Niedziela Wielkiego Postu rok B

23-02-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.02.25

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

W dzisiejszej Eweangelii Jezus zbiera swoich uczniów na górę

i przemienia się wobec nich. Doświadczenie Bożej chwały, które

dane jest Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ma uich umocnić na

drodze naśladowania Mistrza i konfrotacji ze skandalem krzyża.

Niech spotkanie z Chrystusem w trakcje tej Eucharystii ożywia

naszą wiarę i daje nam nadzieję oglądania chwały Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

16-02-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2024.02.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

Droga Wielkiego Postu wiedzie przez umartwienie i pokutę ku

radosci nowego życia w Chrystusie. Bóg po raz kolejny daje nam

szansę i pragnie dokonać w nas odnowy. Prośmy w tej Eucharystii

, aby czas przygotowania do ponownego przeżycia tajemnic

paschalnych nie został przez nas zmarnowany i obudził w nas

świadomość przynależności do Chrystusa.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła Rok B

09-02-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.02.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykła rok B

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus spotyka trędowatego, który

prosi Go o interwęcje. ,, Jezus, zdjęty litością, wyciąga rękę,

i doktną go i rzekł do niego,, Chcę , bądż oczyszczony” Jego

odpowiedź jest pełną czułości i zdecydowania. Przeżywając dziś

Światowy Dzień Chorego prośmy, aby Bóg uzdolnił nas do

przychodzenia z pomocą wszystkim chorym i cierpiącym.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela zwykła Rok B

02-02-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2024.02.04

p. w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Zwykła Rok B

,, Jezus wziął na siebie nasze słabości i dżwigał nasze choroby”

Liczne uzdrowienia, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii,

potwierdzają bliskość Jego króletwa. Rozpoczynając Eucharystię,

wzbudźmy w sobie szczere pragnienie przylgnięcia do Boga

i przyjęcia uzdrawiajacej mocy jego niłości. Tylko z Nim jesteśmy

w stanie pokonać nasze słabości i znależć lekarstwo na każdą

duchową chorobę.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela zwykła rok B

26-01-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2024.01.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o egzorcyzmie dokonanym

przez Jezusa i i autorytecie Jego słowa. Tylko Chrystus może

uwolnić ludzkie serce spod wpływu zła i poddać je panowaniu

swojej miłości. U progu tej Eucharystii wzbudżmy w sobie

pragnienie podporządkowania Bogu całego naszego życia,

zwłaszcza naszych słabości i skłoności do grzechu.

 


więcej