Dyżury Lektorów Stobno

08-12-2023
 

                                             Dyżury Lektorów Stobno               

Data        Godzina   Nazwisko Imię  

17.12.23    8:00    Humińska Wiktoria

               12:00    Rentz Angelika

24.12.23 .  8:00    Huminska Wiktoria

               12:00  Aninowski Andrzej.

25.12.23   00:00 Tyrlicz Tomasz

25.12.23     8:00  Rentrz Angelika

               12:00   Batura Monika

26.12.23    8:00   Humińska Wiktoria  

               12:00   Tyrlicz Tomasz

31.12.23   8:00      Milczarek Ludwik

              12:00      Batura Monika

01.01.24 12:00    Milczarek Ludwik

06.01.24  8:00     Huminska      Wiktoria  

             12:00     Rentz Angelika 

07.01.24   8:00     Milczarek Ludwik  

              12:00     Aninowski Andrzej 

14.01.24   8:00     Humińska Wiktoria   

              12:00     Batura Monika 

21.01.24   8:00      Humińska Wiktoria  

             12:00      Rentz Monika  

28.01.24  8:00      Milczarek Ludwik  

             12:00      Aninowski Andrzej  

04.02.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika  

11.02.24  8:00      Humińska Wiktoria   

             12:00      Rentz Angelika  

14.02.24 18:30     Aninowski Andrzej

18.02.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika

25.02.24  8:00       Humińska Wiktoria  

             12:00      Aninowski Andrzej.

03.03.24  8:00       Milczarek Ludwik

             12:00       Rentz Angelika

10.03.24  8:00       Humińska Wiktoria

             12:00       Batura Monika

17..03 24 8:00      Milczarek Ludwik

             12:00      Rentz Angelika

 24.03.23 8:00    Humińska Wiktoria , Batura Monika

                         Rentz Angelika

             12:00    Aninowski Andrzej Tyrlicz Tomasz  Milczarek Ludwik

 


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu Rok B

08-12-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2023.12.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok B

,, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”. Słowa

Jana Chrzciciela jest stanowcze i wskazuje na koniecznośc

nawrócenia. Prorok zapowiada przyjście Chrystusa, który jest

pewne, nieznany jest jedynie czas. Prośmy w trakcie tej

Eucharystii o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy odnowieni

w naszym myśleniu i działaniu, z radością dążyli do spotkania

z przychodzącym Bogiem.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu Rok B

01-12-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2023.12.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu rok B

,, Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”- woła prorok Izajasz. Czas

Adwentu, który rozpoczynamy, to radosne i pełne tęsknoty

oczekiwanie na przyjście Boga. Pan chce usunąć z naszych dróg

wszystko to, co przeszkadrza w objawieniu się Jego miłości.

Niech udział w tej Eucharystii pomoże nam odrzucić wszystko,

co sprzeciwia się sprawiedliwości, i sprawi, byśmy byli zdolni

rozpoznać czas Jego przyjścia. 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela zwykła Rok A

24-11-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.11.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok A

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

liturgia słowa stawia przed nami obraz sądu. Jezus ukazuje

ostateczną perespektywę naszego życia i uświadamia nam,

że najważniejsza jest aktywna miłość. Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

U progu tej Eucharystii prośmy o łaskę dostrzegania oblicza

Chrystusa we wszystkich, zwłaszcza w ludziach najsłabszych

i zepchniętych na margines.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła Rok A

17-11-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.11.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła rok A

Przypowieść o talentach, którą usłyszumy w dzisiejszej Ewangelii

, odsłania przed nami hojność Boga. On sam obdarzył nas życiem

i pragnie, abyśmy dobrze z niego korzystali. U progu Eucharystii

prośmy o dar odwagi i mądrości, abyśmy potrafili wykorzystać

wszystkie nasze talenty w służbie dla braci.

 


więcej