Ogloszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok A

23-06-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2017.06.25 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 12 Niedziela Zwykła Rok A Jezus dziś mówi do nas: ,, Nie bójcie się” . Zapewnia, że każdy z nas jest ważny dla Boga, który chce, abyśmy byli zbawieni, i nie pozwoli nas skrzywdzić. Obawiać się powinniśmy tego, co może przynieś szkodę naszej duszy. Wybór Jezusa pociąga za sobą przyznanie się do wiary w Boga przed innymi, Nie tylko słowem, A życie zorientowane na Boga, kierowanie się w codzienności dobrem i miłością ochroni nas przed złem.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła rok A

16-06-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                            Stobno 2017.06.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok A

,, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – mówi dziś Jezus. Wiele otrzymujemy

każdego dnia, ale warto zadać sobie pytanie, jak bardzo za to dziękujemy i czy

w ogóle dostrzegamy w tym dar. A może uważamy, ze to nam się po prostu należy.

Dobro, które jest naszym udziałem, przekazywane dalej rośnie, ubogaca zarówno

innych, jak i nas samych. To jest niejako nasze zobowiązanie do dzielenia się

z innymi tym, co otrzymaliśmy. I nie jest tu mowa tylko o dobrach materialnych ,

ale także o miłości, radości, życzliwości, naszym czasie. Również o dzieleniu się wiarą

w kochającego Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej rok A

09-06-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2017.06.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej

Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy kieruje nas na tajemnicę obecności Boga

w trzech Osobach: Ojca , Syna i Ducha Świętego. W życiu Najświętszej Trójcy, która

jest jednością i wzajemną miłością, zostaliśmy włączeni przez chrzest . O tajemnicy

Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który czynimy kilkakrotnie w ciągu dnia.

 

 

Wychwalając Boga obecnego w Trójcy Świętej, prośmy o jedność i coraz większą miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.


więcej

Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

02-06-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2017.06.04

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie zostali

napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić Dobrą Nowinę w różnych językach.

Modlimy się dzisiaj, aby Bóg zesłał dary Ducha Świętego na cala ziemię i dokonał

w naszych sercach tych cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii.

Gotowość na przyjęcie Ducha Świętego wiąże się jednak z decyzją życia nie według

ciała, na co zwraca uwagę św. Paweł, ale w wolności jako dzieci Boże. Duch Święty

ma moc nas przemienić, ożywić, umocnić wiarę. Wołajmy o Jego przyjście

do każdego z nas.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok A

26-05-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                  Stobno 2017.05.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna Rok A

Wniebowstąpienie Jezusa jest dla nas zachętą do patrzenia dalej niż sięga horyzont

świata. Celem naszego życia jest niebo, do którego On wskazuje drogę. Prośmy

dzisiaj Pana Boga, żeby wystarczyło nam sił do kierowania się w codzienności

nadzieją na lepsze życie.


więcej