Ogloszenia Duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła rok A

22-09-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.09.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła Rok A

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do życia odpopwiedzialnego,

przeżywanego w postawie służby,, Kto w bardzo małej sprawie

jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej

sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie”

Tylko wsłuchani w słowa Jezusa jesteśmy w stanie

wykonywać powierzone nam zadania w taki sposób, aby się

Bogu podobać.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

16-09-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno  2023.09.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

,, Panie , ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini

względem mnie”.To pytanie postawione niegdyś przez Piotra,

nigdy nie straciło na aktualności. Tym bardziej aktualna jest

odpowiedź Jezusa: przebaczać trzeba zawsze i bez stawiania

warunków. Rozpoczynajac Eucharystię, prośmy, by miłośc Boga

uzdrowiła nasze serca i uzdolniła nas do pójścia za Jego słowem.

 


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 23 Niedziela zwykła. Rok A

08-09-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.09.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła rok A

02-09-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                Stobno 2023.09.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła Rok A

Zgromadziliśmy się, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby

uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie

i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma drogi, jak iść za

Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć

i zmartwychwstanie . Nasza obecnośc na tej Eucharystii ma być

wyrazem tego, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć

w Jego zwycieństwie. Szukamy często innych dróg i wtedy

idziemy donikąd. Stajemy jednak przed ołtarzem, prosimy, aby nam

Bóg przebaczył i dał siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

25-08-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                              Stobno 2023.08.27

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

Crystus jest pełnią Bożego objawienia. To On posiada klucze,

które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia,

zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest mamy

dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech czynny udział w tej

Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw , mądrosci

i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem.

Uznajny więc, że jesteśmy grzesznymi, aby dostąpić przebaczenia

i z otwartym unysłem przyjąc objawioną prawdę, która głosi nam

Kościół.


więcej