Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ŚwiĘtej rok B

24-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2024.05.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej

Nad każdym z nas wezwano Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdy

spłyneła na nas woda chrztu. Niemal każdą modlitwę zaczynamy

od wezwania Trójcy Świętej i wielu wierzących w imię Ojca i Syna

i Ducha Świętego rozpoczyna codzienną aktywność. Przed chwilą

także, kreśląc na sobie znak krzyża, wypowiedzieliśmy imiona

trzech Osób Boskich Ten gest i te słiowa niech nam towarzyszą

zawsze, przypominając , że naszym pierwszym powołaniem jest

miłość na wzór relacji, jakie panują między Osobami Trójcy.

Otwórzmy się na dar Bożej miłości, jaki płynie na nas z tej

Eucharystii


więcej

Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok C

17-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.05.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa

14 64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika, byli odmienieni. Zadziwili

obserwatorów odwagą i wymową zrozumiałą dla każdego.

To dzieło Ducha Świętego. On Trzecia Osoba Trójcy Świętej,

działa dziś z taką samą mocą jak wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy.

Podczas tej Eucharystii otwórzmy się na tę moc: pozwólmy Mu

odmienić nasz sposób myślenia, widzenia Boga, świata i siebie.

Niech zrodzą się w bnas Jego owoce: milość, radość, pokój,

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodnośc,

opanowanie.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok B

10-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.05.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna

Wniebowstąpienie Pańskie

W liturgii słowa usłyszymy wezwanie Jezusa: Idźcie na cały

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ewangelizacja

to testament Chrystusa, dany nam przed wstąpieniem do nieba.

Niech nakaz misyjny, który znamy tak dobrze, że często już o nim

nie myślimy, na nowo zabrzmi dziś w naszych sercach. Zbawiciel

chce nas wyposażać w charyzmaty, które uwiarygodnią nasze

głoszenie. Otwórzmy się podczas tej Eucharystii na Jego łaskę,

abysmy się stali Jego świadkami.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

02-05-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.05.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

,, W tym objawiła się miłość Boga ku nam, ze zesłał Syna swego

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.

Słowa świętego Jana, które usłyszymy w dzisiejszym drugim

czyatniu, mają nam pomóc zrozumieć, że miłość, którą Bóg nas

obdarzył, nie ma sobie równych. To ona jest źródłem naszego

życia. Rozpoczynając tę Eucharystię, wzbudźmy w naszych

sercach wdzięczność za ten wielki dar oraz żałujmy za każdy

przejaw naszej niewdzięczności.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

26-04-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.04.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

,, W domu mego Ojca jest mieszkań wiele” – zapewnia nas

dzisiaj Jezus w Ewangelii. Jego mowa skierowana do uczniów

w Wieczerniku to zaproszenie do traktowania życia jako drogi,

w której prawda Bożych słów stanowi podstawowy punkt

odniesienia. Prosmy u progu Eucharystii, aby Bóg otworzył

nasze serca i ukazał nam siebie.


więcej