Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ŚwiĘtej rok A

01-06-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.06.04

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej Rok C

Istnienie trzech Osób w jednym Bogu było nie do przyjęcia dla

Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga.,, Jeszcze wiele

mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy

zaś przyjdzie On. Duch Prawdy , doprowadzi was do całej prawdy”

- zapewnia Zbawiciel. Oto delikatność Boga, który nie forsuje

ludzkiej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Go,

aby dziś pozwolił nam uczynić kolejny krok na drodze rozumienia

prawdy objawionej.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego R A

26-05-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.05.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kończymy dzisiaj okres wielkanocny uroczystością Zesłania Ducha

Świętego. Wielkim pragnieniem Chrystusa jest to, aby Jego

uczniowie przyjeli dar Ducha i w Jego mocy przemieniali oblicze

tej ziemi. Niech udział w Eucharystii otworzy nas na moc miłości,

którą rozlewa w naszych sercach obiecany Duch Święty.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok A

19-05-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2023.05.21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna Rok A

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach

przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny

w Kościele i działa , dając życie, przebaczenie, zbawienie.

Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję, oraz

wskazuje cel naszego życia- być razem z Bogiem. Abyśmy więc

mogli być kiedyś razem z Nim, już teraz dajemy wyraz

oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy,

wierzymy, że jest zawsze z nami. Przeprośmy za grzechy, by tutaj

przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale nieba.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela wielkanocna rok A

12-05-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2032.05.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok A 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoim uczniom

przyjście Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego dzieło

na ziemi, prowadząc ich do poznania prawdy. U progu tej

Eucharystii otwórzmy nasze serca na przemieniające działanie

Bożego Ducha, abyśmy poddani Jego prowadzeniu przyczyniali się

do budowy królestwa Bżego na ziemi.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok A

06-05-2023
 

Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno 2023.05.07

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok A

,, W domu mego ojca jest mieszkań wiele”- zapewnia nas dzisiaj

Jezus w Ewangelii. Jego mowa skierowana do uczniów

w Wieczerniku to zaproszenie do traktowania życia jako drogi,

w której prawda Bożych słów stanowi podstawowy punkt

odniesienia. Prośmy u progu Eucharystii, aby Bóg otworzył

nasze serca i ukazał nam siebie w trakcje tej celebracji.

 


więcej